2, ఫిబ్రవరి 2016, మంగళవారం

త్రయంబకేశ్వర జ్యోతిర్లింగం - నాసిక్ తీర్ధయాత్ర విశేషాలు


త్రయంబకేశ్వర జ్యోతిర్లింగం - నాసిక్ 
10-12-2015

షిరిడీ - నాసిక్ దారిలో బాబా సాయిచరణ్ పాదయాత్ర
అంజనేరి పర్వత్ - నాసిక్ 
కుశావర్త తీర్ధం


కుశావర్త కుండం దగ్గరలోని శివాలయం
 
వెరైటీ రుద్రాక్షలు
నమస్తేస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ , మహాదేవాయ, త్రయంబకాయ
త్రిపురాంతకాయ, త్రికాలాగ్ని- కాలాయ, కాలాగ్నిరుద్రాయ, నీలకంఠాయ, 
మృత్యుంజయాయ, సర్వేశ్వరాయ, సదాశివాయ, శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...